top of page
home
Wood Pencil and Notebook

עמותת בראשית עולם נוסדה על מנת להאיר את העולם בגמילות חסדים ובכדי לסייע לנזקקים ומעוטי יכולת.

 

פרויקט הדגל של העמותה הינו חלוקת מצרכי מזון לקראת חגי ישראל: ראש השנה וחג הפסח ("קמחא דפסחא").

 

חברי העמותה גייסו בשנים האחרונות עשרות אלפי שקלים אשר באמצעותם נרכשו מצרכי מזון .למאות רבות של משפחות מעוטות יכולת ברחבי מדינת ישראל.

העמותה השיקה לאחרונה קמפיין  לגיוס תרומות עבור קורבנות מתקפת הטרור בישובי עוטף עזה (חרבות ברזל).

העמותה שואפת להמשיך בתנופה ולהתמיד בפעילותה הענפה בתחום זה, תוך הפצת אהבת חינם בעם ישראל וקירוב לבבות.

העמותה פועלת בהתנדבות מלאה.

מייסדי העמותה מקדישים את זמנם לטובת הגשמת מטרות העמותה בהתנדבות מלאה וללא קבלת שכר.

kamha-depas
bk2.jpg

בס"ד

קמחא דפסחא
הוא כינוי למנהג הקדום לחלק חיטים לעניים אשר אין בידם לקיים מצוות אכילת מצה בפסח. הגר"א לומד מהפסוק "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים..." (שמות יג, ז) שהאדם מוזהר להשתדל ולדאוג גם לעניים שיאכלו מצות בפסח, ולא שהאדם ידאג לעצמו בלבד.


מצות הדאגה לעניים היא בכל חג, אך הדגש עליה קיים ביותר בפסח שהוא זמן חרות ויושבים מסובין כל אחד בביתו ברוב שמחה, ואין זה כבוד לה' שהעניים יהיו אז רעבים וצמאים, ועל כן נותנים לו קמח על כל ימי הפסח שיוכל גם הוא לספר בסיפור יציאת מצרים בשמחה ( שער הציון, סימן תכ"ט, ס"ק י).


כיום בדורות האחרונים, מנהג מגבית 'קִמחא דפסחא' הוא אינו רק לצורך חיטים או קמח למצות אלא נותנים לעניים כל צרכי החג, והם צריכים להיות בהרחבה ובדרך מכובדת כמנהג בעלי-בתים חשובים, ובין אם יתנו מעות או מצרכים לפסח הכל יהיה בדרך כבוד ולתועלת המקבל. לכן, כיום נוהגים ליתן מעות לאגודות המתעסקות בחלוקת מצרכי מזון לנזקקים.

contribution
30478720.png

הצטרפו לתומכי העמותה הרבים והיו חלק מעשייה ופעילות משמעותית להקלה על המשפחות בהן אנחנו תומכים.

bottom of page